செய்திகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் வரவேர்க்கப்படுகிறது.

அன்பார்ந்த LALPET EXCLUSIVE வாசகர்களே.!
உங்கள் பகுதிகளிள் நடைபெறும் நிகழ்வுகள், அரிய செய்திகளை , சுவாரசிய தகவல்களை நமது LALPET EXCLUSIVE இணையதளத்தில் பிரசுரிக்க 9443174648 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ச்ஆப் ல் புகைபடங்களுடன் செய்திகளை அனுப்புங்கள்.. teamwih@gmail என்ற மெய்ல் அட்ரஸுக்கும் மெய்ல் அனுப்பலாம்.
LALPET EXCLUSIVE தங்களை அங்கிகரிக்க காத்திருக்கிறது.

லால்பேட்டை எக்ஸ்குளுசிவ்-http://lalpet.tk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: