லால்பேட்டையில் பெண்கள் பயான் ; நேற்று நடைபெற்றது

image

லால்பேட்டை இஸ்லாமிய தஃவாகுழு சார்பாக நேற்று தோப்பு தெருவில் பெண்கள் பயாண்  நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடபெற்றது.

சிறப்பு அழைப்பளாரக சென்னை இஸ்லாமிய அழைப்பாளா் சகோதரி ஃபர்வீன் ஆலிமா அவர்கள்இறப்பும் இறுதி சடங்கும் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையற்றினார்கள்.இந்நிகழ்ச்சியில் சகோதரிகள் 60க்கும்மேற்பட்டவர்கள் கலந்துக்கொண்டனர்.இந்நிகழ்ச்சிக்கு முன்னர் அறிவித்தது போல சகோதரி மசூதா ஆலிமா அவர்கள் நமது சொந்த வேளை காரணமாக கலந்துக்கொள்ள முடியவில்லை.நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கொண்ட  சகோதரிகள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் குா்ஆன் மற்றும் நபிவழிக்கு மாற்றமாக கூறப்படும் அனைத்து விஷ்யாத்திற்க்கும்  கேள்விகளாக கேட்கப்பட்டது. பிறகு கேட்கப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் குா்ஆன் மற்றும் நபிமொழி முலம் பதிலளிக்கப்பட்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: