லால்பேட்டை புதுப்பள்ளிவாசலில் ஓர் அறிவிப்பு

லால்பேட்டை காயிதே மில்லத் சாலையில் அமைந்துள்ளது புதுப்பள்ளிவாசல்.

லால்பேட்டை புதுப்பள்ளிவாசலை படத்தில் காணலாம்

இன்று (13.12.2016) மிலாடி நபியை முன்னிட்டு மஹரீஃப் தொழுகைக்கு பின்னர் ‘மவூலத்’ தப்பட உள்ளது.

ஆதலால் மக்கள் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.மேலும், மக்கள் தங்களலால் முடிந்தவரை சீர்ணி பொருட்கள்(ரொட்டி,வறுக்கி,தேங்காய்,பன்) வழங்கலாம் எனவும் இல்லாதபட்சத்தில் பணமாக புதுப்பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளிடம் கொடுக்கலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: